HỦ TIẾU XÀO MỀM VỚI HẢI SẢN

HỦ TIẾU XÀO MỀM VỚI HẢI SẢN

HỦ TIẾU XÀO MỀM VỚI HẢI SẢN

Hủ tiếu xào mềm với hải sản

Fried rice noodles topped with seafood gravy & green cabbage(Kale)
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch