HỦ TIẾU XÀO CAY VỚI THỊT HEO/GÀ

HỦ TIẾU XÀO CAY VỚI THỊT HEO/GÀ

HỦ TIẾU XÀO CAY VỚI THỊT HEO/GÀ

Hủ tiếu xào cay với thịt heo/gà

Thai spicy stir fried rice noodles with pork, chicken
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch