TÀU HỦ CHIÊN

TÀU HỦ CHIÊN

TÀU HỦ CHIÊN

Đậu hũ chiên

Deep fried tofu with sweet sauce
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch