CÁ CHẼM MỘT NẮNG & GỎI XOÀI

CÁ CHẼM MỘT NẮNG & GỎI XOÀI

CÁ CHẼM MỘT NẮNG & GỎI XOÀI

Cá chẽm một nắng & gỏi xoài

Deep fried Seabass fish (White Snapper) with spicy mango salad
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch