CÁ CHẼM CHIÊN NƯỚC MẮM

CÁ CHẼM CHIÊN NƯỚC MẮM

CÁ CHẼM CHIÊN NƯỚC MẮM

*Cá chẽm chiên sốt nước mắm

Deep fried sweet and salty Seabass fish (White Snapper)
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch