GỎI TÔM KIỂU THÁI

GỎI TÔM KIỂU THÁI

GỎI TÔM KIỂU THÁI

Gỏi tôm kiểu Thái

Thai style prawn salad
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch