PHANSA - LỄ HỘI PHẬT GIÁO VÀ LỄ HỘI CỦA LÒNG HIẾU THẢO.

PHANSA - LỄ HỘI PHẬT GIÁO VÀ LỄ HỘI CỦA LÒNG HIẾU THẢO.
Ngày đăng: 13/11/2015 02:49 PM

     

    PHANSA - LỄ HỘI PHẬT GIÁO VÀ LỄ HỘI CỦA LÒNG HIẾU THẢO.

    Với người dân Thái Lan, Phật Giáo là một phần không thể thiếu, nó góp phần làm nên bản sắc văn hoá tâm linh, với hơn 90% dân số theo Phật Giáo, Lễ hội Phansa là một lễ hội Phật Giáo lớn nhằm ăn mừng 3 tháng tịnh tu của các tăng sĩ ở Thái, lễ hội này bắt đầu vào tháng 7, xem như là lễ hội mở đầu cho mùa an cư của phật tử.Vào ngày lễ này, những tăng nhân sẽ không rời khỏi chùa, còn những người dân sẽ cúng dường, bái lễ, cầu nguyện …

    Đặc biệt, vào dịp lễ này, những đứa trẻ sẽ cạo  đầu để ỏ lòng thành kính và báo hiếu với mẹ cha.Vì vậy mà lễ hội Phansa được biết đến không những là lễ hôi của tâm linh, của  phật giáo mà còn là lễ hội của lòng hiếu thảo. 

    Đặt lịch