THỊT HEO/GÀ XÀO LÁ HƯƠNG NHU

THỊT HEO/GÀ XÀO LÁ HƯƠNG NHU

THỊT HEO/GÀ XÀO LÁ HƯƠNG NHU

**Thịt heo/gàxào lá hương nhu**

Stir fried pork/chickenwith garlic,Thai fresh basil and chilli
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch