CƠM & MỰC XÀO LÁ HƯƠNG NHU

CƠM & MỰC XÀO LÁ HƯƠNG NHU

CƠM & MỰC XÀO LÁ HƯƠNG NHU

Cơm & mực xào lá hương nhu

Steamed rice served with stir fried squid,garlic, Thai fresh basil and chilli
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch