TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM

TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM

TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM

Trứng chiên nhân thịt băm kiểu Thái

Thai style omelette with minced pork
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch