CÀ RI TÔM CHUA CAY

CÀ RI TÔM CHUA CAY

CÀ RI TÔM CHUA CAY

**Cà-ri tôm chua cay**

Spicy and sour light curry with prawn and mixed vegetables
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch